سامانه بانکداری اینترنتی با استانداردهای روز دنیا به مشتریان گرامی خدمات نوین عرضه می کند.

این سامانه گواهی نامه"امنیت بین المللی"(SSL) دریافت کرده است که به مراجعه کنندگان اطمینان خاطر می بخشد تا در محیطی امن کارهای بانکی خود را بدون صرف زمان و هزینه مالی با آرامش و آسانی به انجام برسانند.

refresh